books

Books about Krasnoyarskaya:

booksKrasnoyarskaya TETs-1

booksKrasnoyarskaya duhovnaya seminariya (2013)

wiki

Wiki information Krasnoyarskaya:

Natalya Krasnoyarskaya
Woman, Person

Natalya Krasnoyarskaya is the mother of Mariya Poroshina.