wiki

Wiki information Koudai:

Koudai Tsukakoshi
Athlete, Measured person, Person

Koudai Tsukakoshi is a Japanese racing driver.

Koudai Chinkyu
TV Character, Fictional Character

Koudai Chinkyu is a fictional character from the 2003 anime TV series Ikki Tousen.