books

Books about Jidou:

booksJidou Sorobanto Kuuchuu Hisen: Nihon Saisyono Kikaishiki Keisanki (Retorohakkaazu) (Japanese Edition) by Makino Takefumi (May 26, 2014)

bookssennin no kyuyo meisai jidou haisin sisutemu wo ekuseru hitotu de: puroguramunosirouto geneki jinjiman ga tukutta... by felix (Jul 8, 2014)

booksJidou Shoukou Renai

booksFX Jidou Baibai no Potoforio (Japanese Edition) by Socrates (Jun 24, 2013)

booksAn Enemy at Green Knowe guri n nou no majiyo jidou toshiyokan bungaku no heya guri n nou monogatari 5 by bosuton ru shi maria BOSTON LUCY MARIA kamei shiyunsuke and Peter Boston (2009)

bookskaitei ni han-tai jidou poruno kin-shi hou (Japanese Edition) by Kirimisakana (Sep 18, 2013)