wiki

Wiki information Wibiksana:

Gunawan Wibiksana Sunarya
Man, Person

Gunawan Wibiksana Sunarya is the son of the late Indonesian wayang golek puppeteer Asep Sunandar Sunarya.