books

Books about Tulskiy:

booksTul'Skiy Oblastnoy Khudozhestvennyy Muzey (Tula Regional Art Museum). by S. F. And T.V. Popova Nechaeva (Jan 1, 1983)

booksTulskiy - Tokarev by Konstantinov A. (2012)

booksTulskiy udel Mlekopitatelnitsy (2007)

booksTulskiy - Tokarev. Chast 2 (2008)

booksTulskiy - Tokarev. Chast 2 (2008)

booksTulskiy - Tokarev: Roman v 2-h knigah. Kniga 1 (2010)

booksTulskiy - Tokarev: Roman v 2-h knigah. Kniga 2 (2010)