songs

Songs about Shingai:

songsAmai va Shingai by John Chibadura And Tembo Brothers from the Album 5000 Dollars (Kuroora)

books

Books about Shingai:

booksShingai Tanaka, calligraphe de kyôto

booksShingai muto: Kiki jidai no shishin o shimeshita : gikai seijika Ogata Taketora (Japanese Edition) by Kaima Kashima (1994)

booksShingai Kakumei kara Manshu Jihen e: Osaka Asahi Shinbun to kindai Chugoku (Japanese Edition) by Takao Goto (1987)

booksDanketsuken shingai to sono kyusai: Futo rodo koi seido no hikakuhoteki kosatsu (Japanese Edition)

booksChūgoku No Jinken: Seijiteki Danʼatsu To Jinken Shingai No Jittai Amunesuti Repōto

booksChugoku shinbunshi no genryu: Sonbun to Shingai Kakumei o yomu (Japanese Edition) by Chien Kung (1994)

booksJin ari gi ari, kokoro wa tenka ni ari: Son Bun no Shingai Kakumei o tasuketa Nihonjin (Japanese Edition) by Masayasu Hosaka (1992)