books

Books about Lukari:

booksPatriarh Kirill Lukaris i ego zaslugi dlya pravoslavnoj tserkvi (Russian Edition) by A. Bryantsev (Jan 2, 2013)

booksKirill Lukaris

booksPatriarh Kirill Lukaris I Ego Zaslugi D

booksKonstantinopolskiy patriarh Kirill Lukaris i ego borba s rimsko-katolicheskoy propagandoy na Vostoke. Chast 1-...

booksPatriarh Kirill Lukaris i ego zaslugi dlya pravoslavnoj tserkvi (in Russian language) by Arsenij arhiepiskop (Jan 1, 1870)