books

Books about Koshekov:

booksTeoreticheskie osnovy identifikatsionnykh izmereniy i preobrazovaniy: Sistema ponyatiy, modeli, instrumenty, nauchnye... (2011)

wiki

Wiki information Koshekov:

Rashid Koshekov
Person or entity appearing in film, Person

Rashid Koshekov appeared in the 2001 documentary film Delta Blues.