wiki

Wiki information Gyftokostas:

Nikolaos Gyftokostas
Professional Association Football Player, Football player, Person, Athlete, Measured person

Nikolaos Gyftokostas is a Greek football player.

Apostolos Gyftokostas
Man, Person

Apostolos Gyftokostas is the father of Nikolaos Gyftokostas.