numerology

Numerology information Genethliou:

numerologyName Number: 8 Meaning: Outer, Body, Physical, Ambition, Power, Progress, Career, Success, Respect, Fame, Means, Karma

books

Books about Genethliou:

booksHe phone tou genethliou topou: Meletes gia ten Hellenike pezographia tou 20ou aiona (Greek Edition) by Angela Kastrinake (1997)

wiki

Wiki information Genethliou:

Dora Genethliou
Mathematician, Author, Person, Academic