books

Books about Fuhito:

booksTenson KoĢ„rin No Yume: Fujiwara No Fuhito No Purojekuto by Oyama Seiichi (0010)

booksFujiwara no Fuhito (Japanese Edition) by Ichiro Iki (1997)

booksJito Tenno to Fujiwara no Fuhito: Nihon kodaishi o kiteishita meiyaku (Chuko shinsho) (Japanese Edition) by Yutaka Tsuchihashi (1994)

booksTennosei no genten o saguru: Fujiwara no Fuhito shunen no kiseki (Japanese Edition) by Akira Baba (1989)

wiki

Wiki information Fuhito:

Fujiwara no Fuhito
Family member, Deceased Person, Person

Fujiwara no Fuhito was a powerful member of the imperial court of Japan during the Asuka and Nara periods. Second son of Fujiwara no Kamatari, he had sons by two women, and those sons were the founders of the four principal lineages of the Fujiwara...

Fujiwara no Fuhito
Image, Content