wiki

Wiki information Bursaci:

Andrei Bursaci
Actor, Film actor, Person

Andrei Bursaci is an actor.

Cătălin Bursaci
Deceased Person, Person

Cătălin Bursaci is the son of Andrei Bursaci and Cristina Tacoi.