urban

Definition funny of Zhuan:

urbanA woman who has unlady like behaviors such as burping and cursing.

urbanThat zhuan's burp was huge.

songs

Songs about Zhuan:

songsZhuan Wan (OT: Explode) by Rainie Yang from the Album Longing For ...

songsKuai Zhuan by Rainie Yang from the Album Longing For ...

songsBirds Singing In Spring (Chun Ying Zhuan) by Shanghai Folk Orchestra from the Album Ancient Classics of Tang Dynasty: 618-907 AD (Ni Shang Yu Yi: Tang Gong Yuan 618-907 Nian)

songsAi Qing Zai Xiang Gang Zhuan Ji by Victor Wong from the Album All for Love

songsThe Anecdotes of Tai Zhen: Aria B (Tai Zhen Wai Zhuan: Xuan Duan Er) by Shi Min from the Album Famous Opera Artists Vol. 1 (Li Yuan Xing Guang Di Yi Ji)

songsThe Anecdotes of Tai Zhen: Aria C (Tai Zhen Wai Zhuan: Xuan Duan San) by Shi Min from the Album Famous Opera Artists Vol. 1 (Li Yuan Xing Guang Di Yi Ji)

songsThe Anecdotes of Tai Zhen: Aria D (Tai Zhen Wai Zhuan: Xuan Duan Si) by Shi Min from the Album Famous Opera Artists Vol. 1 (Li Yuan Xing Guang Di Yi Ji)

books

Books about Zhuan:

booksZhuan Falun (Revolving the Law Wheel) by Hongzhi Li (Jan 1999)

booksTales of HuLan River (Hu Lan He Zhuan) --Simplified Chinese Edition -- BookDNA Chinese Classics by Xiao Hong (Mar 1, 2013)

booksZhuan Falun: The Complete Teachings of Falun Gong by Hongzhi (May 1, 2001)

booksGrave Robbers' Chronicle Preque:Tibet Trip (Volume 1) (Dao Mu Bi Ji Qian Zhuan : Zang Hai Hua) -- Chinese Bestseller... by Xu Lei (Aug 1, 2012)

booksExemplary Women of Early China: The Lienü zhuan of Liu Xiang (Translations from the Asian Classics) by Anne Behnke Kinney (Jan 28, 2014)

booksSHUI HU ZHUAN (Water Margin): 水浒传 (上) by Naian Shi (Jun 14, 2014)

booksGrave Robbers' Chronicle Sequel:The Ocean of Sand (Volume 1) (Dao Mu Bi Ji Hou Zhuan : Sha Hai) -- Chinese Bestseller... by Xu Lei (Jan 1, 2013)

movies

Movies about Zhuan:

moviesEmpresses In The Palace / Legend of Concubine Zhen Huan / Hou Gong Zhen Huan Zhuan Chinese TV Drama - 19 DVDs... - Runtime: 76 hrs Starring: Chen Jian Bin, Ada Choi, Simon Li & Li Dong Xue Sun Li

moviesAll Men Are Brothers / The Water Margin / Shui Hu Zhuan - Chinese TV Drama - 15 DVDs in Box Set (PAL - All Region... - Starring: Ray Lui, Wang Jian Xin, Li Zong Han & Jing Gan Shan Zhang Han Yu

moviesOnce Upon a Time a Hero in China 1998 - Runtime: 1 hr 33 mins Starring: Charine Chan, Siu Wah Chan, et al. Directed by: Lik-Chi Lee

moviesShu shan zheng zhuan -

moviesQINHAN YINGXIONG ZHUAN / QIN HAN HEROS / CCTV / PAL / 1-26 Episodes / 5 DVD -

moviesBomb Disposal Officer Baby Bomb 2001 NR - Runtime: 1 hr 34 mins Starring: Alexander Chan, Tsang-tsao Cheung, et al.

moviesZhuo Yi Ting - Shan Da Qing Ge Zhuan Ji Tian Da Qing R -