books

Books about Zhongjing:

booksZhang Zhong-jing's Clinical Application of 50 Medicinals by Huang Huang, Lara Deasy, Therese Hui and Lu Li (Jan 1, 2009)

booksZhang Zhongjing?Medical Sage (Chinese Edition) by Qiu Mingyin (Sep 1, 2007)

booksZhongjing fifty herbs Card by Unknown (1991)

booksZhongjing Clinical Communication Zhi Lu: Chapters Treatise on the resolution ( paperback)(Chinese Edition) by ZHANG XI KUI (Jan 1, 2007)

booksZhongjing 50 herbs Card (Paperback) by HUANG HUANG (1991)

booksZhongjing Clinical Governance Act and the Prescription Exploration by LIAN JIAN WEI ZHU (1991)

booksZhongjing theoretical system of party cards by Unknown (1991)

movies

Movies about Zhongjing:

moviesCultural China: Zhang Zhongjing, Zhu Zaiyu 2008 NR - Runtime: 50 mins

wiki

Wiki information Zhongjing:

Zhang Zhongjing
Physician, Author, Person, Deceased Person

Zhang Zhongjing, formal name Zhang Ji, was a Han Dynasty physician and one of the most eminent Chinese physicians during the later years of the Han Dynasty. He established medication principles and summed up the medicinal experience up until that...

Zhang Zhongjing Memorial Hall
Content, Image

facebook

Facebook pages same name Zhongjing:

Zhong-Jing Fang - Artist Zhang Zhongjing - Doctor