books

Books about Zaozerskiy:

booksRudolf Zom. Tserkovnyy stroy v pervye veka hristianstva. N. A. Zaozerskiy. O suschnosti tserkovnogo prava by N. A. Zaozerskiy Rudolf Zom (2005)