books

Books about Pimone:

booksRumor: Poems [Paperback] [2009] (Author) Pimone Triplett (2009)

wiki

Wiki information Pimone:

Pimone Triplett
Author, Person

facebook

Facebook pages same name Pimone:

Mikola Pimonenko - Artist