books

Books about Krysko:

books[ KERRI ON ] BY Krysko, Kerri ( Author ) Jun - 2013 [ Paperback ] by Kerri Krysko (Jun 1, 2013)

booksPsikhologiya v skhemakh i kommentariyakh: Nauchnye i prakticheskie predstavleniya ob interesneyshey oblasti znaniy... (2012)

booksSocial psychology. 3rd ed., Pererab. and added. Krys'ko VG / Sotsialnaya psikhologiya. 3-e izd., pererab. i dop... by Krysko V.G. (2010)

wiki

Wiki information Krysko:

Kenney Krysko
Academic, Person

Dr. Kenneth L. Krysko is a well known Florida herpetologist. He was educated at Florida State University during his undergrad years and then at the University of Florida, where he earned his Ph.D. in Wildlife Ecology and Conservation. He is known for...

Dave Krysko
Organization founder, Person