books

Books about Kerisiano:

booksIna Ia Tatou Iloa - O Le Tala Fa'asolopito O Le Ekalesia Fa'apotopotoga Kerisiano I Amerika Samoa Mai Amataga... by Elia Tulifau Titiimaea Ta'ase (2006)

wiki

Wiki information Kerisiano:

Kerisiano Kalolo
Person

Aliki Kerisiano Kalolo, also commonly referred to as Keli Hiano Kalolo, is a Tokelauan politician who served as the Head of the Government of Tokelau, or Ulu, from February 2012 to February 2013. He is a member of the Council for the Ongoing...

Congregational Christian Church in American Samoa

The Congregational Christian Church in American Samoa or the "Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano i Amerika Samoa" is a theologically Reformed and congregational denomination in American Samoa.