Kai-Owen

Meaning : Ocean,

Origin : Polynesian/Hawaiian,

If you have information about this name, share it in the comments area below!

Kai-Owen Expression, Kai-Owen Soul Urge, Kai-Owen Inner Dream

books

Books about Kai-Owen:

booksNaoko Mori, Ruth Jones, Kai Owen - May, 2008 Torchwood The Official Magazine #4 by Simon Hugo (2008)

booksJohn Barrowman, Kai Owen, Sara Lloyd-Gregory - November, 2008 Torchwood The Official Magazine #10 by Simon Hugo (2008)