numerology

Numerology information Jinushi:

numerologyName Number: 9 Meaning: Divine, God, Goodness, Truth, Unconditional love, Gift, Free will, Ideal, Whole, Endless

books

Books about Jinushi:

booksRondon: Jinushi To Toshi Dezain

booksSugao no hansen jinushi: Okinawa no kokoro o tomo ni ikiru (Japanese Edition) by Kako Senda (1996)

booksKinsei Shonai jinushi no seisei (Japanese Edition) by Hideki Abe (1994)

booksDaichi to inochi to heiwa: Okinawa hansen jinushi monogatari (Japanese Edition) by Tsutomu Sashida (1997)

booksOkinawa hansen jinushi (Japanese Edition) by Moriteru Arasaki (1995)

booksKichi no shima kara heiwa no bara o: Hansen jinushi Shimabuku Zenyu ga aruita michi (Japanese Edition) by Zenyu Shimabuku (1997)

booksKindai Nihon ni okeru jinushi keiei no tenkai: Okayama-ken Ushimado-cho Nishi Hattori-ke no kenkyu (Tokyo Daigaku... by Oishi Kaichiro (1985)

wiki

Wiki information Jinushi:

Jinushigami

Jinushigami, also known as jigami, tochigami, chi no kami, or jinushisama, are Shinto folk deities, or kami, of an area of land. Their history goes back to at least the 9th century and possibly earlier. Originally, jinushigami were associated with...

Toshiko Susuki Jinushi
Author, Person