wiki

Wiki information Jasukaityt:

Vidmantė Jasukaitytė
Woman, Person

Vidmantė Jasukaitytė is a modern Lithuanian writer and signatory of the 1990 Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania Spouse - Vincas Rimgaudas Dineika, Children: Gintaras Dineika, Kestutis Jasukaitis, Kunigunda Dineikaite, Algirdas...