books

Books about Gadarukanaru:

booksGadarukanaru senki (Japanese Edition) by Hiroshi Kamei

booksGadarukanaru Senki

booksTeki o shirazu onore o shirazu: Gadarukanaru (Dokyumento Taiheiyo Senso) (Japanese Edition) by NHK crew (0010)

booksSoromon kaisen: Gadarukanaru kaiiki no shito (Dainiji Sekai Taisen bukkusu) (Japanese Edition) by Akira Endo

booksAa tsukoku no shima Gadarukanaru (Senso o shiranai sedai e) (Japanese Edition)

booksGashi no kenkyu: Gadarukanaru de hei wa ikani shite shinda ka (Japanese Edition) by Tai Hikosaka (1992)

booksKami o mita heitai: Gadarukanaru heitai senki (Japanese Edition) by Setsuo Ushio (1982)