books

Books about Fukutaro:

booksAnd Fukutaro and dancer like his companions <1> (1997) ISBN: 4890390200 [Japanese Import] by West half Miwa (0010)

booksAnd Fukutaro and dancer like his companions <2> (1997) ISBN: 4890390219 [Japanese Import] by West half Miwa (0010)

booksAnd Fukutaro and dancer like his companions <3> (1997) ISBN: 4890390227 [Japanese Import] by West half Miwa (0010)

booksToshiron to seikatsuron no sokei: Okui Fukutaro kenkyu (Japanese Edition) (1999)

wiki

Wiki information Fukutaro:

Fukutaro
Film character, Fictional Character

Fukutaro is a fictional character from the 1988 film Lady Camellia.

Fukutaro Nishimori
Actor, Person, Film actor

Fukutaro Nishimori is an actor.