books

Books about Durdyev:

booksTurkmeny TSentralnoi Azii: Marat Durdyev by M. B Durdyev (1993)