books

Books about Busshi:

booksIsshin ichibutsu: Kyo busshi hitorigatari (Japanese Edition) by Horin Matsuhisa (0010)

booksSenryaku busshi yushutsu kanri manyuaru: Yushutsu kanri taisei seibi no tame ni (Japanese Edition)

booksMayaku rodo o yuku: Bukinaki senjo : kanashiki daisan no senryaku busshi (Japanese Edition) by Hisayoshi Tsuge (1989)

booksInori no busshi Ogawa Hanjiro no shogai (Japanese Edition) by Sakichi Ogishi (1989)

booksSenji Kachu no busshi doin to gunpyo (Japanese Edition) (1994)

booksBusshi Kaikei ron (Japanese Edition) by Hisashi Mori

booksKaisei Gaikoku kawase oyobi gaikoku boeki kanriho no kaisetsu: Senryaku busshi gijutsu iho yushutsu no boshi ni...

wiki

Wiki information Busshi:

Busshi
Person

A Busshi is a Japanese sculptor specializing in Buddha statues.

Tori Busshi
Man, Person

Tori Busshi was a Japanese sculptor active in the late 6th and early 7th century. He was from the Kuratsukuri clan, and his full title was Shiba no Kuratsukuri-be no Obito Tori Busshi; Busshi is a title meaning "the maker of Buddhist images". By the...