books

Books about Baozhong:

booksMolecular Imaging (Author: the Shen Baozhong editor) (Price: 108.00) (Publisher: People's Medical Publishing House... by SHEN BAO ZHONG ZHU BIAN (Jan 1, 2000)

booksFeel the medical Sports - Sports decade has Baozhong sign gifts this(Chinese Edition) by CENG BAO ZHONG (Jan 1, 2000)

booksZhou Baozhong zhuan (Kang lian jiang ling cong shu) (Mandarin Chinese Edition) by Wenxin Liu (1987)

booksHui yi Zhou Baozhong (Mandarin Chinese Edition) (1989)

booksBai zi jiang jun: Min zu ying xiong Zhou Baozhong jiang jun wen xue zhuan ji (Yunnan min zu yu xian dai hua cong... by Su Yang (1988)

wiki

Wiki information Baozhong:

Baozhong, Yunlin
City/Town/Village, Location, Dated location, Statistical region

Baozhong Township is a rural township in Yunlin County, Taiwan.

Zhou Baozhong
Military Person, Deceased Person, Person

Zhou Baozhong was a commander of the Northeast Anti-Japanese United Army resisting the pacification of Manchukuo by the Empire of Japan. After the Chinese Civil War he was made Vice chairman of Yunnan People's Government in 1949. In February 1964 he...