wiki

Wiki information Zhukavskaya:

Countess Alexandra Vasilievna Zhukavskaya
Noble person, Family member, Deceased Person, Person

Alexandra Vasilievna Zhukovskaya, was a Russian noble and lady in waiting, daughter of Vasily Zhukovsky and Elizabeth Reitern.