books

Books about Zhongda:

booksZhongda Chinese-English Dictionary by Jiande Zheng and Derun Liang (Oct 1, 2003)

booksZhongda Chinese-English Dictionary by Jiande Zheng and Derun Liang (Dec 29, 2004)

booksNanjing Zhongda line unveiled.(International Pages)(Brief Article): An article from: Plastics & Rubber Asia (Jul 28, 2005)

booksGenuine Used New International Trade Theory and Practice Zhongda Xiang Jilin University Press(Chinese Edition)... by ZHONG DA XIANG ZHU BIAN (Dec 1, 2009)

booksZhongda Chinese-English Dictionary. (1999)

booksJiao tong yun shu ling yu zhong da ke ji jue ce =: Jiaotong yunshu lingyu zhongda keji juece (Mandarin Chinese... (1992)

booksHu Zhongda shi xue lun wen ji (Mandarin Chinese Edition) by Zhongda Hu (1997)