wiki

Wiki information Zaizhen:

Zaizhen
Noble person, Politician, Family member, Deceased Person, Person

Zaizhen, courtesy name Yuzhou, was a Manchu prince and politician of the Qing Dynasty.

Yikuang, Prince Qing
Noble person, Deceased Person, Family member, Person

Yikuang, titled Prince Qing or more formally Prince Qing of the First Rank, was a Manchu noble and politician of the late Qing Dynasty. He was the first Prime Minister of the Imperial Cabinet in the Qing Dynasty. Yikuang and his son Zaizhen were both...