wiki

Wiki information Yukumo:

Yukumo Morioka
Man, Person

Yukumo Morioka is the son of Ryosuke Morioka.