wiki

Wiki information Yerzhanov:

Adilkhan Yerzhanov
Cinematographer, Person, Film writer, Film cinematographer, Film director, Film editor

Adilkhan Yerzhanov is a director, screenwriter and a cinematographer.

Yerbolat Yerzhanov
Actor, Person, Film actor

Yerbolat Yerzhanov is an actor.