books

Books about Yelizarova:

booksDentistry for children. Therapy. Ed. Yelizarova VM / Stomatologiya detskaya. Terapiya. Pod red. Elizarovoy V.M... by Pod red. Elizarovoy V.M. (2009)

wiki

Wiki information Yelizarova:

Hanna Yelizarova
Olympic athlete, Measured person, Athlete, Person

Anna Ilichina Ulianova
Politician, Deceased Person, Person

Anna Ilichina Ulianov was the sister of Vladimir Lenin.