books

Books about Yakushenkov:

booksMozharov GA Fundamentals of Geometric Optics A manual for students in the direction "optotehnika and specialty... by Yu. G. Yakushenkov V. V. Tarasov (2007)

wiki

Wiki information Yakushenkov:

Oleg Yakushenkov
Man, Person