books

Books about Vladykina:

booksVladykina Pobeda by Zhuravleva E. (1964)

booksIzbrannye sochineniya / Redaktsiya, vstupitel'naya stat'ya i primechaniya G.I. Vladykina by Ne ukazan (Jan 1, 1948)

facebook

Facebook pages same name Vladykina:

Olesya Vladykina - Athlete Olesya Vladykina - Athlete Olga Vladykina - Athlete