wiki

Wiki information Sunaitan:

Ghunaim bin Sunaitan Abu Thnain
Person

Seeta bint Ghunaim bin Sunaitan Abu Thnain
Woman, Person

Seeta bint Ghunaim bin Sunaitan Abu Thnain was the wife of Fahd of Saudi Arabia.