books

Books about Stranski:

booksInvestigations of surface reconstructions and inverse Stranski Krastanov growth in indium gallium arsenide films... by Lee E Sears (Sep 8, 2011)

booksKinetic Pathway in Stranski-Krastanov Growth of Ge on Si(001) by Y. W. Mo (1990)

booksVon Den Bohmischen Landstanden, Landtagen Und Landesamtern (1790) (German Edition) by Stranski, Pavel published... (Sep 10, 2010)

booksStranski iminja vo makedonskiot jazik: Adaptacija i transkripcija so Recnik na geografski iminja (Macedonian Edition... by Lidija Arsova-Nikolik (1998)

booksStranski poeti za Makedonija =: Foreign poets on Macedonia (Biblioteka Posebni izdanija) (1987)

books[ Georgi Stranski ] By Miller, Frederic P ( Author ) [ 2012 ) [ Paperback ] by Frederic P Miller (Jan 8, 2012)

booksCrveno (Stranski i jugoslovenski avtori) (Macedonian Edition) by Adem Gajtani (1989)

facebook

Facebook pages same name Stranski:

Bill Pavleski - Minister Za Stranski Investicii - Politician Georgi Stranski - Politician