books

Books about Sosnovskaya:

booksSosnovskaya N. "allegory" / Sosnovskaya N. INOSKAZANIE by Nadezhda Sosnovskaya (2003)

booksTeoriya i praktika chitatelskoy deyatelnosti: Uchebnik. 2-e izd., ispr. Sosnovskaya O.V. (2013)

wiki

Wiki information Sosnovskaya:

Serafima Sosnovskaya
Actor, Person, Deceased Person

Serafima Sosnovskaya was an actress and singer.