books

Books about Soromon:

booksSoromon Ō No Jūtan by Barbara Vine (0010)

booksSoromon No Inu

booksSoromon-kai tekichu toppa (Koku senshi shirizu) (Japanese Edition) by Yoji Tanegashima

booksSoromon kaisen: Gadarukanaru kaiiki no shito (Dainiji Sekai Taisen bukkusu) (Japanese Edition) by Akira Endo

booksSoromon saizensen (Japanese Edition) by Meiko Okumura

booksSolomon's Perjury 1 in Japanese ("Soromon No Gisho 1 Jiken") by Miyabe Miyuki (0010)

booksRū To Soromon: 1

wiki

Wiki information Soromon:

Seule Soromon
Soccer Forward, Person, Football player, Athlete, Measured person

Seule Soromon is an association football striker from Vanuatu who currently plays for ASB Premiership team YoungHeart Manawatu. He hails from Mele, which is located northwest of Port Vila.

Watashi no Soromon kiko
Book, Written Work