numerology

Numerology information Shuzheng:

numerologyName Number: 9 Meaning: Divine, God, Goodness, Truth, Unconditional love, Gift, Free will, Ideal, Whole, Endless

books

Books about Shuzheng:

booksXu shuzheng mi shi (Vol-1) (Chinese Edition) by Zhong yang xin wen she. (Apr 25, 2012)

bookswc] Xu Shuzheng true biography - Beginning of the Republic of the Northern Ten generals (Set 2 Volumes) Zhu winter... by ZHU HAN DONG (Jan 1, 2000)

booksXu Shuzheng teacher passed the 94 signature product(Chinese Edition) by WANG YAN MIN ZHU (1993)

booksXu Shuzheng the Northern Geek (Chinese Edition) by Dong Yao (Mar 1, 2013)

booksBei yang jun shi: Tian xiao Xu Shuzheng (Min guo feng yun mi lu cong shu) (Mandarin Chinese Edition) by Yao Dong (1995)

wiki

Wiki information Shuzheng:

Xu Shuzheng
Warlord, Deceased Person, Person

Hsu Seu-Cheng or Xu Shuzheng, was a Chinese warlord in Republican China. A subordinate and right-hand man of Duan Qirui, he was a prominent member of the Anhui Clique.

Tai Chen on Mencius : explorations in words and meaning : a translation of the Mengzi ziyi shuzheng, with a critical introduction
Book Edition, Cataloged instance