numerology

Numerology information Shusen:

numerologyName Number: 5 Meaning: Motion, Change, Freedom, Diversity, Liberty, Choice, Interest, Search, Risk, Danger, Fear

books

Books about Shusen:

booksNihon Kaigun no shusen kosaku: Ajia Taiheiyo Senso no saikensho (Chuko shinsho) (Japanese Edition) by Atsushi Koketsu (1996)

booksShusen (Showa no senso) (Japanese Edition) by Ureshino Manchuria male (0010)

booksShusen hishi (Kodansha gakujutsu bunko) (Japanese Edition) by Kainan Shimomura (0010)

booksShusen shori kocho no shuki (Kyoiku sensho) (Japanese Edition) by Tadao Mukoyama

booksShusen no jijucho: Kaigun Taisho Fujita Hisanori (Japanese Edition) by Katsuhisa Tonosaki (0010)

booksShusen saisho Suzuki Kantaro (Japanese Edition) by Hitoshi Hanai

booksShusen gojunen no hiwa (Japanese Edition) by Eiichi Isomura (1995)

movies

Movies about Shusen:

moviesJapanese TV Series - Shusen Drama Special: Inu No Kieta Hi VPBX-13704 Unrated -

wiki

Wiki information Shusen:

Lin Shusen
Politician, Person

Lin Shusen is a politician of the People's Republic of China. He was Governor and Deputy Communist Party Chief of Guizhou Province from 2006 to 2010. Prior to that he was Communist Party Chief and Mayor of Guangzhou, capital of Guangdong Province.