wiki

Wiki information Shohko:

Shohko Miyatake
Snowboarder, Person, Sponsored Recipient, Competitor

Shohko Miyatake is a professional snowboarder.

FIS Ski - Shohko Miyatake
Resource