numerology

Numerology information Shizuichi:

numerologyName Number: 4 Meaning: Stability, Sameness, Regular, Rules, Condition, Responsibility, Routine, Frame, Detail, Order

books

Books about Shizuichi:

booksNihon bijutsushi no sai ginmi, Horyuji shogeijutsu kukanron (Shimomise Shizuichi chosakushu) (Japanese Edition... by Shizuichi Shimomise (0010)

booksToyoga no mikata to giho ; Yamatoeshi: Emakimonoshi ; Nihon chusei eshi no shomondai ; Bijutsushigaku hohoron... by Shizuichi Shimomise (0010)

booksNihon kodai kaigashi kenkyu ; Shinkenkyu Horyuji hekiga (Shimomise Shizuichi chosakushu) (Japanese Edition) by Shizuichi Shimomise (0010)

booksChugoku kaigashi kenkyu ; Ga roppo shinkenkyu ; Chugoku bijutsu ronko (Shimomise Shizuichi chosakushu) (Japanese... by Shizuichi Shimomise (0010)

booksKarae to yamatoe ; Toba Sojo Nobuzane ; Nihon jodai kenchiku shiko ; Chugoku Nanbokucho bijutsu to seiho eikyo... by Shizuichi Shimomise (0010)

booksYamatoeshi kenkyu (Shimomise Shizuichi chosakushu) (Japanese Edition) by Shizuichi Shimomise (0010)

booksBijutsu nyumon ; Sozo no tame no geijutsugaku ; Nihon bunkaron (Shimomise Shizuichi chosakushu) (Japanese Edition... by Shizuichi Shimomise

wiki

Wiki information Shizuichi:

Shizuichi Tanaka
Military Person, Deceased Person, Person

Shizuichi Tanaka was a general in the Imperial Japanese Army, who, at the end of World War II, was commander of the Eastern District Army, which covered the Tokyo-Yokohama area.