songs

Songs about Shinken:

songsShin-ken (Part I) by Persefone from the Album Shin-Ken

songsHokuto Shinken by Azax Syndrom from the Album Round 1

songsShin-ken (Part II) by Persefone from the Album Shin-Ken

songsShinken by Roshi from the Album Roshi

books

Books about Shinken:

booksShinken by Kaiyuh Rose Cornberg (Feb 18, 2010)

books! Shinken Let's play seven games in four large with Samurai Sentai Shinkenger! (TV-kun Ginpikashiru picture book... by Kawakami Yuuki (0010)

booksShinken shobu no otoko "rengo" Yamagishi Akira, asa no konai yoru wa nai: Sono senryaku goroku de tsuzuru jinsei... by Mamoru Naka (1992)

booksAnd the theme song CD of Samurai Sentai Shinkenger Shinken CD book -3 large Super Sentai is united! (Wide color... by unknown (0010)

books! Samurai Sentai Shinkenger Shinken Battle Ultra Picture Book -! Samurai Hero 20 large Super Battle (TV Kun Pocket... by unknown (0010)

booksSo so so nanda yo: Shosetsu Wada Shinken (Japanese Edition) by Shizuo Yamakawa

booksNijūdai Okane To Shigoto Ni Tsuite Ima Koso Shinken Ni Kangaenaito Yabai Desuyo