books

Books about Shimatsu:

booksNuribotoke no utage : utage no shimatsu [Japanese Edition] by Natsuhiko Kyogoku (2003)

booksShimatsu-ya Jiken-bo Vol. 1 (Manga) [in Japanese Language] by Kashida Shogo and Kitashiro Satoshi (1996)

booksShimatsu-ya Jiken-bo Vol. 2 (Manga) [in Japanese Language] by Kishita Shogo and Kitashiro Satoshi (1997)

booksNisshin sens? shimatsu: The Sino-Japanese war (Japanese Edition) by Eikichi. End? (Jan 1, 1897)

booksKy?to shugoshoku shimatsu: Records of the military governor of Kyoto (Japanese Edition) by Hiroshi Yamakawa (Jan 1, 1911)

booksAgitated Japan: the life of Baron Ii Kamon-no-kami Naosuké : based on the Kaikoku Shimatsu of Shimada Saburo by H. Satoh (Jan 1, 1896)

booksShi Shin benri shimatsu (Japanese Edition) by Yukiyasu Kanai (Jan 1, 1875)

movies

Movies about Shimatsu:

moviesJapanese Movie - Jyoiuchi Hairyo Tsuma Shimatsu TDV-24009D Unrated -

moviesJapanese Movie - Shinsengumi Shimatsu Ki DABA-90934 Unrated -

wiki

Wiki information Shimatsu:

Shimatsu the Bloodcloaked

Derick Shimatsu
Film actor, Person