books

Books about Shihei:

booksShihei ga kataru sengo sekai: Tsuka dezain no hensen o tadoru (Chuko shinsho) (Japanese Edition) by Masahiro Tomita (1994)

booksShihei shozo no rekishi (Tokyo bijutsu sensho) (Japanese Edition) by Takashi Uemura (1989)

booksShihei tokko: Ugaki Matome Chokan to saigo no taiintachi (Japanese Edition) by Ryuichi Matsushita (1985)

booksZentetsu Rokumusai is?: Posthumous writings of Shihei Hayashi (Japanese Edition) by Shihei Hayashi (Jan 1, 1897)

booksHayashi Shihei genk?roku (Japanese Edition) by Goan Akiyama (Jan 1, 1908)

booksO Gishi gakkiron. Komyo Kogo gakkiron. Gyuketsu zozoki. Shihei-ko zozoki. Cho Gen no boshi. So Ji no boshi (Shirizu... by Xizhi Wang

booksISHIN IKO NIHON SHIHEI TAIKEI ZUKAN by YOSHIHARU OHASHI (1957)

wiki

Wiki information Shihei:

Hayashi Shihei
Author, Influence Node, Deceased Person, Person

Hayashi Shihei was a Japanese military scholar and a retainer of the Sendai Domain. His name is sometimes misread as Rin Shihei. Shihei was born as a second son of Hayashi Gonhyoue Yoshimichi, a hatamoto who served the Tokugawa shogunate. However...

Hayashi Shihei bronze
Content, Image