books

Books about Seihin:

booksSeihin no kajin Tachibana Akemi (Japanese Edition) by Norio Uesaka

booksSeihin no shiso [Japanese Edition] by Koji Nakano (1996)

booksSeihin no ikikata (Kokoro no hon) (Japanese Edition) (1993)

booksSeihin kikaku to dezain: Sono riron to kaihatsu jirei (Japanese Edition) (1990)

booksSeihin no shiso (Japanese Edition) by Koji Nakano (1992)

booksEra of Inoue Jun'nosuke-Township S. Ikeda Seihin - political and economic history of the business community (2002... (0010)

booksRirīsu Itto Honban'yō Sofutouea Seihin No Sekkei To Depuroi No Tame Ni

wiki

Wiki information Seihin:

Seihin Ikeda
Man, Deceased Person, Person

Seihin Ikeda or Shigeaki Ikeda was a Japanese businessman and central banker. He was the 14th Governor of the Bank of Japan.

Konna seihin wa iyada! & ureshii!
Canonical Version, Musical Recording