books

Books about Savitskiy:

booksIGOR SAVITSKIY, Hudojnik, sobiratel, osnovatel muzeya. by Marinika Babanazarova (Dec 7, 2013)

booksEnglish-Russian, Russian-English dictionary with grammatical application tys.slov 110. Colleen D., Sawicki A.... by Kollin Dzheyn (2010)

booksSavitsky VD Memories of the twentieth century Notes maverick / Savitskiy V.D. Vospominaniya o KhKh veke Zametki... by Vladimir Savitskiy (2009)