numerology

Numerology information Satkiewicz:

numerologyName Number: 9 Meaning: Divine, God, Goodness, Truth, Unconditional love, Gift, Free will, Ideal, Whole, Endless

books

Books about Satkiewicz:

booksPolszczyzna w komunikowaniu publicznym: Prace poswiecone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu jej i... (1999)