wiki

Wiki information Rubitano:

Fernando Rubitano
Man, Person

Fernando Rubitano was the father of Adoniran Barbosa.

Emma Rubitano
Woman, Person

Emma Rubitano was the mother of Adoniran Barbosa.