books

Books about Rasschaert:

booksRecht, al barstte de wereld: Herman Rasschaert, missionaris-martelaar 1922-1964 by Houthaeve Robert (1995)

booksRecht, al barstte de wereld!: Herman Rasschaert S.J. (1922-1964), missionaris-martelaar (Dutch Edition) by Robert Houthaeve (1995)